Sta Sterk Training voor het jonge kind

Fun

De Sta Sterk Training voor het jonge kind is gericht op het vergroten van sociale en weerbare vaardigheden en het omgaan met emoties. Sociale vaardigheid en assertief gedrag wordt aangeleerd. Zowel deelnemers met subassertief als agressief gedrag hebben baat bij de training. De deelnemers ontwikkelen sociale en weerbare vaardigheden. Hierdoor kunnen zij leren opkomen voor zichzelf en omgaan met anderen op school en elders door middel van direct toepasbare handvatten.

Voorbeelden van aandachtspunten kunnen zijn:

  • (durven) praten in de kring
  • antwoord geven op vragen van klasgenoten of de juf
  • iets aan de juf vertellen of vragen
  • luisteren naar anderen
  • voor zichzelf opkomen in de klas of tijdens het buitenspelen rustig blijven als iemand iets doet wat ze niet leuk vinden begrijpen hoe zij of anderen zich voelen
  • vragen of ze mee mogen spelen
  • samen spelen

Voor wie?  Het jonge kind, groep 2 & 3|
Wanneer? Voorjaar
Waar? Locatie flexibel
Aantal en duur:Intake gesprek met kind en ouders, 10 bijeenkomsten van 90 minuten, 2 informatie bijeenkomsten voor ouders en leerkrachten, eindgesprek met ouders en kind en soms ook school.
Eigen bijdrage: € 50,-
Contactpersoon (inhoudelijk aanspreekpunt) Stichting Samen Sterk voor Kinderen

Aanmelden

Let op: bij deelname aan de training wordt een handtekening van beide ouders gevraagd. Mocht dit een drempel opwerpen, neemt u dan vooral contact met ons op. U kunt de ondertekende versie van het formulier eventueel ook inleveren tijdens het intakegesprek. Stuur een ingevuld en ondertekend aanmeldformulier digitaal naar Astrid Millenaar: astrid.millenaar@ssvk.nl.

Training vol of al gestart?

De weerbaarheidstrainingen hebben een doorlopende aanmelding. Is de training vol of al gestart? Dan plaatsen wij uw kind na aanmelding op een reservelijst / wachtlijst voor een volgende training.

--> Meer weerbaarheidstrainingen