KIES-training

Fighting mom and dad

Spel- en praatgroep KIES

Kinderen in echtscheidingssituatie (KIES)

De spel- en praatgroep KIES helpt kinderen van wie de ouders gaan scheiden of zijn gescheiden. Veel kinderen begrijpen niet waarom hun ouders gaan scheiden. Ze denken bijvoorbeeld dat het hun schuld is of dat ze hun ouders weer gelukkig kunnen maken. In de groep vinden de kinderen herkenning bij elkaar en delen ervaringen met elkaar.

De scheiding beter leren begrijpen

Tijdens de spel- en praatgroep leren kinderen de scheiding van hun ouders beter te begrijpen. Ze kunnen verwoorden wat de scheiding voor hen betekent en leren hun vragen en angsten te uiten. Door te oefenen met ‘ik-boodschappen’ leren ze om te gaan met conflicten. Zo ontstaat een gedragsverandering: kinderen krijgen een positiever zelfbeeld en meer zelfvertrouwen. 

Onderwerpen die samenhangen met een scheiding

De spel- en praatgroep wordt geleid door gecertificeerde KIES-coaches van Kwadraad (KIES = Kinderen In Echtscheiding Situatie). Onderwerpen die besproken worden zijn: 

 • familie
 • emoties
 • verstoorde communicatie
 • concentratie en leren
 • gedrag
 • veranderingen
 • omgangsregeling
 • nieuwe partners
 • gewijzigde invloed van beide ouders 

Voor wie is deze groep?

De training is voor kinderen van groep 4 tot en met 8 op de basisschool. LET op: Beide ouders moeten toestemming geven via een toestemmingsformulier. Neem contact op met ons als dit niet mogelijk is. 

Praktische informatie

 • De spel- en praatgroep start bij voldoende deelnemers op maandagmiddag 28 oktober, na schooltijd van 16.00 tot 17.00 uur. 
 • Er zijn 8 bijeenkomsten.
 • Voor ouders is er 1 informatiebijeenkomst op maandag 14 oktober om 19.30 uur.

Kosten

De training wordt gesubsidieerd door uw gemeente. Er wordt per kind een eigen bijdrage van 50 euro gevraagd. Wanneer ouders kunnen aantonen deze bijdrage niet te kunnen betalen zal er overleg met de gemeente plaatsvinden. 

Aanmelden

U kunt uw kind digitaal aanmelden. E-mail een ingevuld en ondertekend aanmeld- en toestemmingsformulier (Word-bestand) naar m.kraaijkamp@kwadraad.nl. U kunt eventueel de (door beide ouders) ondertekende versie van het formulier ook tijdens het intakegesprek inleveren.

Contact

Bij vragen of wanneer meer informatie nodig is kunt u contact opnemen met m.kraaijkamp@kwadraad.nl.