Brugklastraining 'Stevige Stap'

group

De Stevige Stap Training geeft kinderen vóór én aan het begin van de brugklasperiode een steuntje in de rug zodat ze met meer zelfvertrouwen die eerste stappen in deze nieuwe en onbekende situatie kunnen zetten.
De deelnemers leren anders omgaan met weerbaarheid en opkomen voor zichzelf door middel van direct toepasbare handvatten. Daarnaast krijgen zij handvatten aangereikt over hoe om te gaan met het plannen en organiseren van het huiswerk. De training bestaat uit 10 lessen van 1,5 uur, voorafgegaan door een intake en afgewisseld met twee ouderbijeenkom- sten.

Minder opzien tegen de aankomende verandering van school en met meer zelfvertrouwen starten in de brugklas voor kinderen uit groep 8! Daar gaat het om.

Voorbeelden van aandachtspunten kunnen zijn:

 • uitstraling, weerbare lichaamshouding
 • stemgebruik en woordgebruik
 • ademhaling en ontspanning
 • positief denken / helpende gedachten (samenhang tussen gebeurtenis-denken-voelen-doen)
 • eigenwaarde, zelfbeeld en zelfvertrouwen
 • jezelf presenteren, contact leggen en nieuwe vrienden maken
 • nee-zeggen, eigen wil uiten en eigen mening hebben en geven
 • feedback krijgen/geven en conflicthantering
 • omgaan met elkaar en samenwerken, hulp vragen en bieden
 • omgaan met plagen, pesten en groepsdruk
 • mediawijsheid en omgaan met elkaar via sociale media
 • plannen en organiseren van het huiswerk

Voor wie? Kinderen in groep 8. Maximale groepsgrootte is 8 deelnemers. 
Waar? De locatie van de trainingen hangt af van de kern in De Ronde Venen waar de meeste aanmeldingen vandaan komen voor de training.
Kosten U betaalt als ouder een eigen bijdrage van  € 50,-.

Onderdelen training

De training bestaat uit:

 • intakegesprek tussen trainer, kind en ouders
 • 10 lessen van 1,5 uur
 • twee ouderbijeenkomsten
 • eindgesprek

De laatste 5 lessen van de training vinden plaats tijdens de start van het nieuwe schooljaar. Het tijdstip van de training is dan aangepast aan de het nieuwe lesrooster op het voorgezet onderwijs. Indien nodig wordt op initiatief van de trainer, in overleg met de deelnemers, het tijdstip nader bepaald.

Aanmelden

Let op: bij deelname aan de training wordt een handtekening van beide ouders gevraagd. Mocht dit een drempel opwerpen, neemt u dan vooral contact met ons op.  Stuur een ingevuld en ondertekend aanmeldformulier digitaal naar Marga Kraaijkamp, e-mailadres: m.kraaijkamp@kwadraad.nl. U kunt de ondertekende versie van het formulier eventueel ook inleveren tijdens het intakegesprek.

Training vol of al gestart?

De weerbaarheidstrainingen hebben een doorlopende aanmelding. Is de training vol of al gestart? Dan plaatsen wij uw kind na aanmelding op een reservelijst / wachtlijst voor een volgende training.

--> Meer weerbaarheidstrainingen. Zie ook de website van Samen Sterk voor kinderen.